Pohybovka

Jedinečná hra cílená na nejčastější pohybové potíže. 112 zábavných cviků, 7 příběhů, 7 herních plánů, 7 pohybových map

O projektu
Projekt „Databáze učebních pomůcek“ prezentuje nabídku pomůcek z fondu knihovny a dalších partnerů zapojených do projektu. Pro uživatele se specifickými vzdělávacími potřebami všech cílových skupin včetně dětí nadaných zde budou pomůcky k nahlédnutí či k zápůjčce. Pro lepší orientaci budou rozděleny do kategorií. Součástí webu je nabídka dalších služeb, které knihovna poskytuje všem typům škol a školských zařízení, pedagogickým a poradenským pracovníkům, studentům, rodičům a dalším uživatelům, pozvánky na vzdělávací akce a prostor pro dotazy.