Pohybovka

Jedinečná hra cílená na nejčastější pohybové potíže. 112 zábavných cviků, 7 příběhů, 7 herních plánů, 7 pohybových map

Adresář specializovaných organizací
PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ÚSTECKÉHO KRAJE
Ředitelka: Mgr. Ingrid Štroblová
tel. +420 417 535 218 
ingrid.stroblova@pppuk.cz

Zástupkyně: Mgr. et Bc. Radka Zatloukalová
tel. +420 412 532 071 
radka.zatloukalova@pppuk.cz 

PPP ÚK,
Lípová 651/9, 415 01 Teplice
SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM
Vedoucí SPC: Mgr. et Bc. Martina Brhelová

Zástupce ředitelky pro SPC: Mgr. Lukáš Prostřední
tel. +420 602 894 885 
info@spcusti.cz 

Speciálně pedagogické centrum při Speciální ZŠ a Praktické škole v Ústí n. L.,
Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem
SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM LITOMĚŘICE
Ředitel školy a SPC: Mgr. Jan Preiss
tel. +420 416 735 073 
reditel@zssaldova.cz 

Vedoucí SPC: PhDr. Václava Tomická, Ph.D.
tel. +420 416 734 011 
spc.litomerice@seznam.cz  

ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola Litoměřice,
Dalimilova 2, 412 01 Litoměřice
SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM TEPLICE
Ředitelka: Mgr. et Bc. Vanda Korandová
tel. +420 417 537 428 
info@spcteplice.cz 

Speciálně pedagogické centrum Teplice,
Trnovanská 1331/18, 415 01 Teplice
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Ředitelka: Mgr. Lenka Vonka Černá
tel. +420 606 512 905 
lenka.cerna@dcul.eu 

Dobrovolnické centrum, z.s.,
Prokopa Diviše 1605, 400 01 Ústí nad Labem
TYFLOSERVIS
Vedoucí střediska: Mgr. Nikol Aková
tel. +420 475 201 777 
usti@tyfloservis.cz  

Tyfloservis,
Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem
TICHÝ SVĚT
Ředitelka: Mgr. Marie Horáková
tel. +420 605 253 123 
marie.horakova@tichysvet.cz 

Vedoucí konzultantka: Mgr. Michaela Bílková Černá
tel. +420 725 986 101 
michaela.bilkova@tichysvet.cz 

Tichý svět, o.p.s.,
Hradiště 97/4, 400 01 Ústí nad Labem
PORADNA PRO INTEGRACI
Ředitelka: Mgr. et Bc. Monika Korábová
tel. +420 603 281 269 
monika.korabova@p-p-i.cz 

Zástupce: Jan Kubíček
tel. +420 475 216 536 
jan.kubicek@p-p-i.cz 

Poradna pro integraci, z.ú.,
Velká Hradební 33, 400 01 Ústí nad Labem
PÉXIS - centrum psychosomatické péče
tel: +420 702 057 975
info@pexis.cz 

PÉXIS - centrum psychosomatické péče,
Šrámkova 38, 400 11 Ústí nad Labem
SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM
Ředitelka: Mgr. et Bc. Martina Brhelová
tel. +420 721 926 068 
info@zakladniskolaspecialni.cz 

Speciální základní škola a praktická škola Ústí nad Labem,
Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem
ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEŠTĚMICKÁ
Ředitelka: Mgr. Marie Čápová
tel. +420 777 969 099 
reditel@zsnestemicka.cz 

Základní škola Neštěmická,
Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem
NAKLADATELSTVÍ FRAUS
Vedoucí odborných konzultantů: Mgr. Eliška Křižková
tel. +420 778 474 458 
krizkova@fraus.cz 

tel. +420 377 226 102 
info@fraus.cz 

Nakladatelství Fraus, s.r.o.,
Edvarda Beneše 72, 301 00 Plzeň
UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ
tel. +420 475 286 222 
podatelna@ujep.cz 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně,
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem